Adaptační kurz třídy 2.A

19. 9. 2022

Ve dnech 5. až 7. září  se studenti 2.A za doprovodu třídní učitelky a paní učitelky Ivany Chrastilové zúčastnili adaptačního kurzu ve středisku Baldovec. ...

Pobyt v Baldovci byl vlastně částečně náhradou za školní výlet z předcházejícího školního roku a částečně druhou částí adaptačního kurzu. Pro studenty  byl  připraven bohatý program, který zajišťovali instruktoři ve středisku, které se nachází ve velmi pěkném prostředí obklopeném lesy. Počasí bylo nádherné, a tak si všichni užili sportovních aktivit, které zahrnovaly například aktivity v lanovém centru, na lezecké stěně, střelnici nebo volejbalovém či fotbalovém hřišti. Jedno dopoledne bylo taktéž věnováno různým psychologickým hrám, které sloužily k upevnění komunikačních pravidel, vzájemné spolupráci či schopnosti rychle reagovat v různých situacích. Všichni taktéž ocenili možnost zorganizovat v úterních večerních hodinách táborák a touto aktivitou neformálně zakončit náš pobyt. 
Celkově se nám pobyt vydařil a doufám, že si jej všichni užili a zůstanou jim pěkné vzpomínky.
Jarmila Pokorná, třídní 2.A