Na našem gymnáziu proběhla soutěž Přírodovědný klokan 2022/2023

31. 10. 2022

Ve dnech 12. – 14. 10. 2022 probíhala na našem gymnáziu soutěž Přírodovědný klokan 2022/2023, které se zúčastnily v kategorii Kadet (8.- 9. ročník ZŠ) třídy tercie a kvarta, a v kategorii Junior (1.- 2. ročník SŠ) třídy kvinta, sexta, 1. A a 2. A. 
Studenti během 60 minut řešili otázky za 3, 4 a 5 bodů z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Na začátku měl každý účastník určitý počet bodů. Za správnou odpověď se připočítal příslušný počet bodů, za nezodpovězení se body nepřičítali, ani neodečítali a za špatnou odpověď se odečítal 1 bod.
...

V kategorii Kadet se umístili:
1.    místo – Patricie Čuprová (kvarta); Anna Hrdinová (kvarta)
2.    místo – Albert Jech (kvarta)
3.    místo – Jakub Slaný (kvarta)
V kategorii Junior se umístili:
1.    místo – Lukáš Franc (2. A)
2.    místo – Jonáš Przywara (2. A)
3.    místo – Elena Koubková (2. A).
Všichni čtyři umístění z kategorie Kadet a vítěz v kategorii Junior uspěli na stejných pozicích i na okresní úrovni. 
Gratulujeme vítězům a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Ing. Hana Vaculíková, garant soutěže