Gymnazisté se zapojili do projektu 100 VĚDCŮ DO SŠ

20. 10. 2022

Program semináře v rámci projektu „100 vědců do SŠ“ byl zaměřen na využití IT v různých oborech a probíhal na třech odborných pracovištích v Bratislavě: Ústavu informatiky Slovenské akademie věd, Národním centru robotiky a Paneurópské vysoké škole. Semináře se, ve dnech 12. 10. -14. 10. 2022, zúčastnilo 8 studentů pod vedením pedagoga Mgr. Richarda Ptáka. ...

Přínos semináře zhodnotil student sexty Jan Bartoň:
„Třídenní seminář v rámci projektu 100 vědců do SŠ, který tentokrát proběhl v zázemí významných bratislavských vědeckých institucí, jsme si velmi užili. Témata přednášek byla zaměřena především na obory spjaté s informatikou. Dostali jsme tedy možnost rozšířit své obzory o mnoho aktuálních a zajímavých témat, jako např. využití moderních technologií k diagnostice neurodegenerativních onemocnění, rehabilitaci pacientů po mozkové mrtvici nebo při vyšetřování kriminálních zločinů. Především jsme se naučili, že informatika rozhodně není jednostranně zaměřený obor, ale velmi úzce spolupracuje s mnoha dalšími vědami a tato spolupráce bude do budoucna pravděpodobně rychle narůstat. Proto si myslím, že je důležité se umět v této oblasti dobře orientovat a může nám to pomoci třeba i při výběru vysoké školy.“
RNDr. Jarmila Čeperová
koordinátorka podpory nadaných studentů