OZNÁMENÍ

2. 10. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

       Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje, spočívající v:

-   omezení provozu středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách      s výjimkou − povinné školní docházky;

-   omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv;

-   omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.

       Na základě tohoto rozhodnutí bude od 5.10.2020 pro žáky primy až kvarty probíhat výuka běžným prezenčním způsobem, pro žáky kvinty až oktávy a pro žáky 1.A až 4.A bude probíhat distančním způsobem.

ředitel školy: Mgr. Radim Šebesta