M. Šrubař z kvarty obsadil 3. místo v okresním kole chemické olympiády

15. 3. 2022

Dne 4. 3. 2022 se žák kvarty Matěj Šrubař účastnil okresního kola chemické olympiády na Gymnáziu v Břeclavi. Umístil se na krásném 3.místě. Patří mu pochvala nejen za umístění, ale i za vzornou přípravu a reprezentaci školy. Gratulujeme!

Bádání a experimentování nás moc baví! Mgr. Silvie Červenková, vyučující chemie a biologie