Kvarta se vydala po stopách historie Židů v Hustopečích

25. 3. 2022

V úterý 15. března vyrazila  třída kvarta  z Gymnázia T.G. Masaryka v doprovodu paní učitelky D. Langarové a pana učitele M. Ondryáše za poznáváním historie našeho města se zaměřením na téma Židů. Tento edukativní program probíhal v rámci projektu Šablony II. .....

Nejprve jsme navštívili Městské muzeum a galerii v domě U Synků, kde nám paní  ředitelka   Soňa Nezhodová přiblížila židovskou historii v Hustopečích od prvních zmínek o jejich příchodu do města.  Dozvěděli jsme se například informace o konkrétních židovských rodinách a o atmosféře, ve které zde žili nejen v období 2. světové války. Následně jsme se vydali po památkách a významných místech spjatých s jejich osudem. Navštívili jsme tak v průběhu dopoledne místo, kde stála synagoga, dům rabína a např. první velkou továrnu na zpracování pendreku patřící židovské rodině. Dozvěděli jsem se též, kde se nacházel  pracovní tábor   pro maďarské Židy  v období  2. světové války.  Podívali jsme se také na židovský hřbitov a dozvěděli se, že část budovy našeho gymnázia byla dříve židovským domem.  U každé zastávky nás čekal krátký výklad o zdejších zajímavostech. 
    Všichni jsme si z tohoto dne odnesli spoustu nových informací nejen o Židech, ale i o našem městě. Děkujeme všem zaměstnancům Městského muzea a galerie, kteří tento program pro nás připravili:  paní ředitelce  Soňi Nezhodové  za poutavou přednášku na úvod a dále  za    zajímavé  informace   u jednotlivých   míst  pánům  Lubomíru Krůzovi  a Michalu Vejpustkovi.

Alžběta Hrádková, kvarta