Olympiáda z českého jazyka

19. 12. 2019

10.12.2019 se konalo školní kolo olympiády českého jazyka. Účastnilo se ho 23 studentů z nižšího a vyššího stupně gymnázia. Studenti již tradičně řešili úkoly gramatické a také měli za úkol napsat slohovou práci. V první kategorii téma znělo: To je ale překvapení! A ve druhé kategorii pak: Co dokáže podzim. 17. 12. byly vyhlášeny výsledky soutěže: v I. kategorii se na prvním místě umístila Barbora Oháňková, na druhém místě Jan Bartoň a na třetím místě Martin Rada. Ve druhé, tradičně početněji zastoupené kategorii, nejvyššího počtu bodů dosáhl Jiří Stožický, druhá byla Veronika Krušinová a třetí místo obsadila Adéla Rapcová. Okresní kolo olympiády českého jazyka se koná 20.1.2020 v Břeclavi.