Projekt EDISON opět na Gymnáziu v Hustopečích

5. 2. 2020

Jako každoročně proběhl na Gymnáziu T. G. Masaryka projekt EDISON, a to v týdnu od 27. do 31. ledna. Stážisté z různých zemí, tentokrát z Ruska, Panamy, Mexika, Turecka, Kazachstánu a Arménie, prezentovali své země a komunikovali se studenty o různých tématech v angličtině a ruštině.

Studenti a učitelé připravili i zajímavý mimoškolní program: společně si zahráli bowling, zavítali na ochutnávku místních specialit do Mandlárny, navštívili vinný sklep, zúčastnili se folklórního odpoledne, lyžování v Němčičkách a výletu do Lednice a Mikulova.

Zvláštní poděkování patří hostitelským rodinám, které se stážistů na týden ujaly a velmi obětavě se o ně staraly.

Projekt se opět velmi vydařil a stážisté, studenti i učitelé ocenili možnost sdílet svoje zkušenosti a dovědět se mnoho nových informací.

Mgr. Simona Chrastilová