Skvělá reprezentace školy v okresním kole zeměpisné olympiády 2020!

4. 3. 2020

V kategorii A obsadila Emma Střelcová (1.C)  3. místo, David Matýska ( 2.C) v kategorii B pěkné 4. místo, Jan Bartoň ( 3.C) 3. místo v kategorii C. Největšího úspěchu dosáhl Tomáš Lengál ( 8.C), který ve své kategorii středoškoláků zvítězil. Tomáš si zajistil přímý postup do krajského kola a také Honza má díky svému vysokému bodovému zisku šanci na dodatečný postup do krajského finále, které se koná 25.3. na Pedagogické fakultě v Brně. 

Dne 28. ledna se konalo školní kolo zeměpisné olympiády všech kategorií a jejich vítězové reprezentovali naši školu 26. února v okresním kole v Břeclavi, a to velmi úspěšně. V kategorii A obsadila primánka Emma Střelcovákrásné 3. místo, sekundán David Matýska v kategorii B pěkné 4. místo, tercián Jan Bartoň jen s minimálním půlbodovým odstupem od vítězů krásné 3. místo ve své kategorii C. Největšího úspěchu dosáhl oktaván Tomáš Lengál – ten ve své kategorii středoškoláků zvítězil. Tomáš si zajistil přímý postup do krajského kola v Brně. Honza má díky svému vysokému bodovému zisku šanci na dodatečný postup do krajského finále. Zde si na půdě Pegagogické fakulty Masarykovy univerzity 25. března porovnají nejlepší zeměpisci své schopnosti s konkurenty z celého Jihomoravského kraje.

Všichni naši zástupci si za předvedené výkony zasluhují velký respekt a postupujícím přejeme opět hodně zdaru.

Mgr. Petr Dvorník