TÝM KVARTY ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO V CELOSTÁTNÍM FINÁLE SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

13. 5. 2021

Druhé místo v celostátním finále soutěže Finanční gramotnost v kategorii II. získal tým kvarty ve složení Jan Bartoň, Jeroným Kamenský a Zuzka Rubášová. Výborné výsledky v okresním a krajském kole zajistily týmu kvarty postup do celostátního finále soutěže, které se konalo online v prostředí Teams 21. 4. 2021. V programu soutěže byla kromě testu, jehož otázky se vztahovaly k videu s tématikou finanční gramotnosti, také debata se zástupcem ČNB, který odpovídal žákům na připravené otázky. V silné konkurenci 12 týmů v kategorii II   je druhé místo týmu kvarty velkým úspěchem, který byl také oceněn dárkovým poukazem České spořitelny v hodnotě 1.000,- Kč na nákup knih.  Česká spořitelna prostřednictvím projektu „Abeceda peněz“ poskytuje propracované materiály a metodické pomůcky pro výuku finanční gramotnosti. 

Téma finanční gramotnosti je aktuální a škola plánuje ve spolupráci se zástupci společnosti Broker Consulting  pro žáky kvarty i realizaci projektového dne. Jeho cílem bude propojení matematické teorie s praxí.

Všem studentům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!

RNDr. Jarmila Čeperová