Tým kvarty postupuje do krajského kola soutěže Finanční gramotnost!

9. 3. 2021

Tým ve složení Jeroným Kamenský, Julie Jurišicová a Zuzka Rubášová je vítězem okresního kola II.kategorie a zajistil si postup do krajského kola. Tým ve složení K.Folková, L.Zemene a L.Witpeerd skončil v okresním kole III.kategorie na druhém místě.

Krajská kola se uskuteční formou setkání na Microsoft TEAMS koncem března a budou zahrnuty do celosvětové akce Global Money Week. Setkání bude obsahovat znalostní test, jež bude pro všechny stejný, a kreativní úkol na téma: “Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole”?, který tým zpracuje a odborné komisi zašle do 18.3.2021.

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci školy a přeji hodně kreativních nápadů a úspěchů v krajském kole.

RNDr. Jarmila Čeperová

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

 

děkujeme Vám za účast Vaší školy v okresních kolech 10. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Výsledky najdete již nyní v soutěžním systému na internetu. Zároveň se týmy, jež si vedly nejlépe, mohou už teď pustit do práce na krajských kolech soutěže.

Jsme velice rádi, že jste se do soutěže, jíž jsme pro vás připravili ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika a hlavním partnerem soutěže Abecedou peněz od České spořitelny, zapojili. A to navzdory obtížné situaci, které nyní všichni školáci i pedagogové čelí. Vážíme si toho.

Výsledky okresních kol a diplomy pro vítězné týmy jsou od 1. 3. 2021 k dispozici v soutěžním systému. Pověřený pedagog do soutěžního systému vstupuje stále stejným způsobem jako v předcházejících kolech nižší úrovně - na stránce výsledků si navolí v menu (okénko vlevo nad tabulkou) příslušné kolo (v tomto případě „okresní“).

Novinky pro krajská kola

Krajská kola se uskuteční formou setkání (maximálně v délce 1,5 hodiny) na Microsoft TEAMS koncem března. Setkání bude obsahovat připravený znalostní test, jež bude pro všechny stejný, a kreativní úkol. Ten si týmy v předstihu připraví doma a zašlou nám jej předem na e-mail a to nejpozději do 18. března.

Znění úkolu: “Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole”?

V celkovém hodnocení krajského kola bude mít tento kreativní úkol váhu 20 % z celkového počtu bodů. Je možné odevzdat jako ppt prezentaci o maximálně 10 slidech nebo video či audio o maximálně 3 minutové délce.

Příspěvky žáků a studentů bude hodnotit odborná porota, v níž zasednou i zástupci Ministerstva financí. (Ti také nad rámec soutěže vyhodnotí nejzajímavější příspěvek, který odmění věcným darem.) Budeme hodnotit originalitu, inovativnost, zpracování a dobré nápady, které mohou inspirovat učitele, odborníky i nás, organizátory soutěže.

Termíny krajských setkání se uskuteční ve dnech od 22.3. do 31.3. 2021 a budou zahrnuty do celosvětové akce Global Money Week. O jejich přesném termínu vás budeme informovat v příštím týdnu.