2.III/21 Projektový den ve škole - Šablona SŠ II

30. 5. 2021

se uskutečnil dne 19.5.2O21. Projektový den s tématem k finanční gramotnosti jsme naplánovali pro třídu kvartu,jejíž žáci se zúčastnili soutěže Finanční gramotnost a  tým ve složení J.Bartoň, J.Kamenský a Z.Rubášová  získal druhé místo v celostátním finále. Cílem projektového dne bylo propojit teoretické znalosti, které využili v soutěži, a praktickou využitelnost těchto poznatků. Důraz byl kladen i na mezipředmětovou spolupráci s vyučujícími matematiky. kteří vypracovali pracovní listy na zajímavé praktické úlohy na procenta. Pokračování projektového dne s odborníky ze společnosti Broker Consulting bylo pro žáky již zajímavější než výpočty, protože se aktivně zapojili do finanční hry ABC peněz, která je produktem této společnosti. Žáci vytvořily týmy a dostali 

nejprve podrobné instrukce ke hře, ale také vysvětlení důležitých pojmů, které byly využity při hře např. hypotéka, investice, stavební spoření, různé druhy pojištění atd. Týmy pracovaly jako opravdová rodina, která spoří, nakupuje nemovitosti, akcie apod. během celé životní etapy a zajištění na důchodový věk. Bankéř jim vyplácel peníze podle aktivit nebo naopak inkasoval. Žáci byli velmi aktivní a dosáhli velmi dobrých výsledků a získali odměnu.Výjimkou byl tým, ve kterém se jeden žák v reflexi a hodnocení vyjádřil k vysokému celkovému zisku týmu: „Když jsem poznal, že hra je jak ve skutečnosti, tak jsem radil týmu, jak to vidím u mamky“.  To je ta nejlepší reflexe projektového dne. Čas projektového dne rychle utekl a žáci, kterým se hra velmi líbila, litovali, že projektový den nezačal hned v 8.00.

Děkuji zástupcům firmy Broker Consulting pod vedením Františka Furcha za odborné vedení projektového dne a atraktivní hru pro žáky. Žákům děkuji za jejich velmi aktivní zapojení. 

RNDr. Jarmila Čeperová