Projektový den - krajina Hustopeče

17. 6. 2021

Ve dnech 10. a 11. 6. 2021 proběhlo v rámci výtvarné výchovy velkoformátové malování na zeď v ulici Vinařská. Tím se i naše gymnázium připojilo k akci „Namaluj Hustopeče“, která proběhla právě v této ulici v sobotu 12. 6. 2021. 

Projektový den „Krajina Hustopeče“ byl připraven ve čtvrtek pro primu a v pátek pro sekundu, a tak obě dvě třídy spojily síly a pracovaly na společném obraze. Aniž bychom to čekali, nakonec vznikly obrazy dva. Druhý obraz nese název „A JAK VIDÍTE HUSTOPEČE VY?“ Naši studenti si tak vyzkoušeli nejen velkoformátovou malbu, ale i vytváření šablon a sprejování.
Projektový den se vydařil. Poděkování patří žákům primy a sekundy a paní učitelce Cahové a panu učiteli Ptákovi.   
Tímto srdečně zveme všechny do ulice Vinařská podívat se na malby! Budeme rádi, když se vám budou naše výtvory líbit.

Jitka Majerová, vyučující VV