2.III/22 Projektový den mimo školu -Šablona SŠ II- Krajina pod Pálavou

9. 6. 2021

se uskutečnil 8.6.2021 pro studenty 5.C. Antonín Vojtek, malíř jižní Moravy, spisovatel, básník,autor mnoha knih, bývalý učitel přírodopisu a tělesné výchovy a také absolvent naší školy, zaujal studenty svým vyznáním k rodnému kraji a inspiroval je svým životem plným různých překážek, jejichž překonáním nás nyní obohacuje svým uměním. Cílem bylo přiblížit studentům přeměnu krajiny pod Pálavou prostřednictvím osobního vztahu malíře A.Vojtka, který vyjádřil své emoce, když kráčel mizející krajinou pod Pálavou při budování Novomlýnských nádrží v knize „Hledání lásky k rodnému kraji“ doplněné vlastními kresbami z tohoto období. Své vyprávění doplnil ukázkou kresby. a výkladem svých malířských stylů. Ukázal nám i své prvotiny, které jsou důkazem vzniku jeho typického stylu. V  příloze je příprava projektového dne a následovat bude využití poznatků v mezipředmětových vztazích- Bi,Vv,Čj,D,Aj. Výsledky reflexe budou  postupně zveřejněny na  webu školy.

Děkuji manželům Vojtkovým za milé přijetí  a studentům za vzorné chování a zpětnou vazbu při hodnocení projektového dne.

RNDr. Jarmila Čeperová