Úspěchy studentů

Umístění žáků v odborných soutěžích a olympiádách

ve školním roce 2021-2022