Úspěchy studentů

Umístění žáků v odborných soutěžích a olympiádách

ve školním roce 2019-2020