Do světa !

Dotační portál Jihomoravského kraje

Cílem dotačního programu Do světa! je podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery.

Od roku 2008 jsme zorganizovali několik úspěšných výměnných a poznávacích pobytů a využili dotaci Jihomoravského kraje. Viz informace v záložce ukončené projekty.

O dataci žádáme každý rok a máme připravené projekty k výzvě Do světa 2019!