Do světa! 2021 - Kvarta a kvinta navštívila přírodní parky Dolního Rakouska

Poznejme přírodní parky Dolního Rakouska!  Tak zněl název projektu organizovaného pro  žáky kvarty a kvinty Gymnázia T.G. Masaryka, který získal dotaci Jihomoravského kraje ve výši 200.000,- Kč z dotačního programu Do světa!2021.
Ve dnech 6. 9. - 11. 9. 2021 se studenti vypravili do Rakouska a své domy vyjadřují níže. Z reflexí žáků vybíráme: 
„Kromě vítaného uvolnění z prvního týdne školy jsme měli možnost získat nové poznatky z biologie, zeměpisu, dějepisu a německého jazyka zajímavěji než při nudném opakování informací v lavicích.“
„Výlet mi pomohl poznat a lépe porozumět oblasti, která je nám tak blízká svojí historií, kulturou a přírodním bohatstvím. Přestože máme velmi dlouhou společnou minulost, je zajímavé pozorovat rozdíly a srovnávat.“
„Spoustu historických událostí nám přiblížil stručnými a výstižnými výklady pan učitel V.Funk. Navštívili jsme kláštery, hrady a zámky Melk, Göttweig, Liechtenstein, Laxenburg, Franzensburg a zámecký park na řece Scwechat. Zeměpisné zajímavosti po celou dobu doplňoval pan učitel P.Dvorník“.
„Výlet byl velmi dobře zorganizován paní učitelkou J.Čeperovou, program byl velmi pestrý. Nejvíce se mi líbila  plavba lodí po největším evropském podzemním jezeře v bývalém sádrovcovém dole Seegrotte, soutěska Steinwandklamm a vodopády Myrafälle , jízda lanovkou Rax s výšlapem k chatě ve výšce 1644 m n.v. A  také jízda prvním horským vlakem na světě  Semmeringbahnem patří mezi moje největší zážitky.“
„Stačilo pozorování krajiny a běžného života obyvatel, upravená města, parky, návštěva restaurací a nakupování. Nejvíce se mi líbila procházka lázeňským městem Baden.“
„Kdybych měl jmenovat jeden nejlepší zážitek, hodně bych váhal, ale doslova mě okouzlilo údolí Wachau.“
„Já osobně jsem moc rád, že jsem měl možnost se zúčastnit tohoto projektu a získat mnoho zajímavých informací. Zjistil jsem také, jaký máme skvělý třídní kolektiv a jak nás tento výlet, skrze společné zážitky, velmi sblížil.“
Výjezd byl zakončen návštěvou přírodních parků Thayatal a Podyjí, které se nacházejí na obou březích hraniční řeky Dyje. Procházka z Hardeggu do Čížova se zastavením u hraniční zátarasy „železné opony“ symbolicky zakončila náš projekt. 
Děkuji žákům za vzorné chování a dodržování všech přísných hygienických pravidel Rakouska, které byly nutné k úspěšnému průběhu našeho pobytu.  (Více informací na facebooku školy)

RNDr. Jarmila Čeperová