100 vědců do SŠ

Již od roku 2012  v rámci projektu organizuje Ústav informatiky Akademie věd České republiky setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů.

Cílem projektu je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi. Pevně věříme, že naše akce přispívají k popularizaci špičkové české vědy.

www.100vedcu.cz

 

V letošním roce 2018 se naši studenti a pedagogové účastnili 2 seminářů:

Z Brna Ke Hvězdám - Brno, 18.-20.4, Krajský Úřad, Cejl ( 14 studentů a 2 pedagogové)

Přednášející:

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie PřF MU, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Současný pohled na evoluci člověka 
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.,Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel 
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Data mining  

Česko-Slovenská Informatika: Roboti Nad Dunajem, 23.-24. 10., ÚI SAV, Bratislava  ( 9 studentů a 1 pedagog)

Přednášející:

Ing. Milan Rusko, PhD. - ÚI SAV: Počítačová analýza a syntéza ľudského hlasu a identifikácia emócií v reči
Ing. Peter Malík, PhD.- ÚI SAV: Elektronické obvody dnes a zajtra
Ing. Ján Zelenka, PhD. - ÚI SAV: SkyBat – agentový model založený na dlhodobom sledovaní správania sa stromových netopierov
Mgr. Martin Venhart, PhD. – Fyzikálny ústav SAV: CERN: Od elementárnych častíc, cez atómové jadrá, až po praktické aplikácie v medicíne a IT
Ing. Marcel Kvassay, PhD. - ÚI SAV: O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania
Ing. Martin Šperka, PhD. - Výpočtové stredisko SAV: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku (exkurze)

Semináře v roce 2019

Biologické Inspirace Informatiky - Praha, 7.-8.3. 2019 Akademie Věd ČR, Národní Třída

Předášející:

psychiatr prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Logika vědeckého zkoumání
imunolog prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR: Století československé imunologie
kriminalista a chemik pplk. RNDr. Michael Roman, CSc. - Kriminalistický ústav Policie ČR: Drogy mezi námi – od minulosti po současnost
fyzioložka PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc. - Fyziologický ústav AV ČR: Hodiny v našem těle a jak je správně seřídit
informatik a lingvista doc. RNDr. Ondřej Bojar, PhD - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha: Otevírá umělá inteligence cestu k porozumění lidské řeči?
filozof a etik PhDr. David Černý, Ph.D. - Ústav státu a práva AV ČR: Práva robotů 
prohlídka Ústavu molekulární genetiky AV ČR

( program a článek studentek v příloze)

Hvězdy v Brně , 29.5.-31.5.2019

(program a článek v příloze)

 

 

Soubory ke stažení