100 vědců do SŠ

Již od roku 2012  v rámci projektu organizuje Ústav informatiky Akademie věd České republiky setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů.

Cílem projektu je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi. Pevně věříme, že naše akce přispívají k popularizaci špičkové české vědy.

www.100vedcu.cz

 

V letošním roce 2018 se naši studenti a pedagogové účastnili 2 seminářů:

Z Brna Ke Hvězdám - Brno, 18.-20.4, Krajský Úřad, Cejl ( 14 studentů a 2 pedagogové)

Přednášející:

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie PřF MU, Archeologický ústav AV ČR, Brno, Současný pohled na evoluci člověka 
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.,Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. Ústav anorganické chemie AV ČR
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno
PhDr. David Černý, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, Etika autonomních vozidel 
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR, MFF UK, Data mining  

Česko-Slovenská Informatika: Roboti Nad Dunajem, 23.-24. 10., ÚI SAV, Bratislava  ( 9 studentů a 1 pedagog)

Přednášející:

Ing. Milan Rusko, PhD. - ÚI SAV: Počítačová analýza a syntéza ľudského hlasu a identifikácia emócií v reči
Ing. Peter Malík, PhD.- ÚI SAV: Elektronické obvody dnes a zajtra
Ing. Ján Zelenka, PhD. - ÚI SAV: SkyBat – agentový model založený na dlhodobom sledovaní správania sa stromových netopierov
Mgr. Martin Venhart, PhD. – Fyzikálny ústav SAV: CERN: Od elementárnych častíc, cez atómové jadrá, až po praktické aplikácie v medicíne a IT
Ing. Marcel Kvassay, PhD. - ÚI SAV: O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania
Ing. Martin Šperka, PhD. - Výpočtové stredisko SAV: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku (exkurze)

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet