Comenius 2012-2014

Dvouletý projekt studentů Gymnázia T.G.Masaryka v Hustopečích dospěl k svému závěru. Byl náročný, ale plný poznání, přátelství, radosti i porozumění.

Projekt zaměřený na historii a s ní spojené tradice a umění odrážející se v přítomnosti, ale i budoucnosti ožíval nejen při společných setkáních pěti zemí projektu (Německa, Rumunska, Polska, Portugalska a ČR). Studenti zainteresovaných škol se na práci podíleli během dvou školních roků, vytvářeli různé průzkumové dotazníky, nahrávali videa, tvořili slovníky, vymýšleli nejrůznější úkoly, instalovali nástěnky, připravovali taneční a kulturní vystoupení a svou práci v projektu prezentovali prostřednictvím internetových stránek školy i díky prostředí Twinspace na portálu e-twinning.net.

Původně plánovaných 24 mobilit (osob, které se zúčastní výjezdu do partnerských škol) jsme daleko překročili. Společně s TS Lady Stars Hustopeče, která se podílela na organizaci společného setkání partnerů u nás v Hustopečích a prezentovala své taneční umění v programu setkání, se děvčata i chlapci zúčastnili posledního společného setkání v Portugalsku a jejich úkolem bylo prezentovat tanec moderní, ale především ztvárnit tancem lidovou portugalskou písničku, což právě na půdě portugalské školy mělo velký ohlas a diváci si vyžádali i opakování předvedené skladby.

Do jednotlivých zemí projektu z naší školy vycestovalo celkem 69 studentů a učitelů (Polsko - 8, Rumunsko-13, Německo -12, Portugalsko- 14 + 22 z TS Lady Stars). Na základě projektu a  prezentování našich tradic, zvyků a umění si účastníci dokonce vyžádali recept na tvorbu kynutých knedlíků, které ochutnali všichni studenti a učitelé ze zemí projektu u nás u příležitosti seznámení se s tradičními a oblíbenými českými jídly.  Toto video pro všechny natočila naše česká rodina Tupých a video je uloženo v českém podání i ve verzi s anglickými titulky také na portálu e-twinningu a  setkalo se s velkým úspěchem.

Je nám líto, že všechno končí. Ale když něco končí, nové začíná a nám se podařilo získat nový grant tentokrát pro taneční projekt naší taneční skupiny Lady Stars Hustopeče, který nám umožní letecky se podívat do Londýna na 8 dnů. Tento pobyt bude určitě úžasný, protože nám představí nejen nádherné evropské město, ale budeme tančit ve věhlasném Studiu68 přímo v Londýně s anglickými tanečními lektory a choreografy. Ale to už je téma na další nový článek, na který se můžete všichni těšit! 

                                                                                                                                Věra Komoňová,Mgr.,

                                                                                             koordinátorka projektů Erasmus+ na Gymnáziu T.G.Masaryka