Žáci kvarty navštívili Základní školu Velké Bílovice

Třída kvarta  zavítala  dne 24. 11. 2022 v rámci projektu IROP na partnerskou Základní školu Velké Bílovice. Cílem tohoto projektu bylo studenty blíže seznámit s moderními přístupy, postupy a pomůckami ve výuce chemie, fyziky, informatiky a biologie. 

V chemii a fyzice  pracovali  s tablety  a např.   s aplikacemi na měření pH, slanosti, koncentrace oxidu uhličitého, simulace vrhu a měření vzdálenosti. Výuka informatiky byla zaměřena na robotiku a jednoduché programování. V  hodinách biologie si  zkoušeli brýle pro modelaci stavů opilosti, po konzumaci drog, nebo únavy. 

Program byl  velice zajímavý a poučný, jelikož učení probíhalo zejména formou pozorování a experimentování.

Hana Vaculíková