Žáci kvarty a kvinty se zapojili do 12.ročníku soutěže Finanční gramotnost

Ve školním kole, které se uskutečnilo online v listopadu, soutěžili jednotlivci z kvarty a  kvitny  a do okresního kola postoupily tříčlenné týmy.

V kategorii II. (nižší gymnázium): Ema Ebachová, Michael Brehler, Max Blinka ( 4.C)

V kategorie III. ( vyšší ročníky gymnázia): Matěj Šrubař, Jan Jetřich Kopa, Daniel Matýska ( 5.C)

Soutěž je součástí úspěšného celosvětového projektu Global Money Week- Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež. V roce 2023 proběhne v týdnu 20.3.-26.3.2023 a bude zakončen odbornou konferencí 31.3.2023 v prostorách ČNB v Praze. Národním tématem ročníku jsou „kompetence pro finanční zdraví“.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme  hodně úspěchů v dalších kolech.

RNDr. Jarmila Čeperová