Wolkerův Prostějov – okresní kolo soutěže v uměleckém přednesu

Dne 4.3 2020 v Kloboukách proběhlo okresní kolo soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov. Akce se účastnili vítězové školního kola této soutěže - Matylda Střelcová (kvinta), Patrik Hanák (1.A) a Štěpán Otřísal (septima). První dva studenti vystupovali v první kategorii a Štěpán Otřísal v kategorii druhé. V silné konkurenci recitátorů středních škol okresu Břeclav se dva studenti našeho gymnázia umístili na třetím místě, a to Matylda Střelcová (I. kategorie) a Štěpán Otřísal (II.kategorie). Vystoupení všech třech studentů lze hodnotit jako působivá. Kladně lze hodnotit i výběr textu k recitaci.

Anna Růžková