Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK

 

Projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu s názvem Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK je zaměřen na nadané středoškoláky se zájmem o přírodovědné a technické obory a na jejich učitele. Žákům nabízí široké spektrum aktivit (stáže exkurze, e-learningové kurzy, interdisciplinární soutěž), u kterých jsou odbornými garanty pedagogičtí a vědečtí pracovníci z řad vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR. Spolupráce s akademickým prostředím přináší pro žáky značné výhody v podobě výjimečné příležitosti rozvíjet své nadání na odborných pracovištích. Učitelům pomáhá identifikovat nadané žáky, zajišťuje lepší dostupnost informací o aktivitách pořádaných pro žáky se zájmem o vědu, pomáhá získat kontakty na kolegy z jiných škol zabývající se talenty a předávat zkušenosti. JCMM poskytuje žákům i učitelům přehledně na svých webových stránkách informace o akcích z přírodovědných a technických oborů pro žáky i samotné učitele SŠ, o SOČ, apod.

 

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet