Výzva AV ČR "Pozvěte si vědce do online výuky"

se stala inspirací pro zpestření distanční výuky biologického cvičení 2.A ve čtvrtek 13.5.2021. Botanik Mgr.et MgA. Radim Hédl,PhD.,vedoucí Oddělení vegetační ekologie v Botanickém ústavu v Brně,se zabývá výzkumem ekologie vegetace se zaměřením na biodiverzitu a dlouhodobé časové změny lesní vegetace. Hlavním tématem je ochrana biodiverzity prostřednictvím obnovy tradičních způsobů hospodaření. Hodina proběhla formou diskuse, do které se studenti  aktivně zapojili připravenými otázkami. Všechny otázky nestačil pozvaný vědec v omezeném času prostředí ZOOM zodpovědět, proto jsme se domluvili na další spolupráci a setkání přímo ve výuce na naší škole.

Děkujeme za skvělou příležitost obohatit online výuku !

RNDr. Jarmila Čeperová