Výpočtové stredisko SAV a Národní centrum robotiky v Bratislavě-exkurze

Ve dnech 23.-24.10.2018 se 9 studentů naší školy zúčastnílo v rámci projektu "100 vědců do SŠ" exkurze do Výpočtového strediska SAV a Národního centra robotiky v Bratislavě, včetně odborných přednášek podle programu (viz příloha). Organizátorem této skvělé akce pro studenty je Ústav informatiky AV v Praze.

Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem, 23. -24. 10., ÚI SAV, Bratislava

9 studentů naší školy dostalo příležitost zúčastnit se 2denní exkurze v Bratislavě díky programu „100 vědců do SŠ“. Akce se konala ve Výpočtovém středisku SAV a v Národním centru robotiky.

Cesta do Bratislavy proběhla velice hladce, nikde žádné kolony a tak jsme úspěšně dorazili kolem 13:00h na místo. Sice s menším zpožděním, ale to vůbec nevadilo. Ihned nás čekal oběd a následné uvítání a seznámení s programem. První den byli celkem 3 přednášky a 1 exkurze na stálou výstavu dějin výpočtové techniky. Nejvíce se nám líbila přednáška o počítačové analýze a syntéze lidského hlasu a identifikaci emocí v řeči, pan profesor, který nám o tom přednášel, nakonec zahrál na dudy, což sklidilo velký ohlas. Po skončení programu jsme se přesunuli na ubytování a užili si poměrně větrný večer.

Následující den nás opět čekala jedna exkurze, tentokrát do Národního centra robotiky, a poté 2 přednášky. Vše bylo zakončeno shrnutím celé akce a obědem.

Cesta domů byla také bezproblémová a všichni byli rádi, že se této exkurze mohli zúčastnit.

Zimolková Klára,septima

Soubory ke stažení