Úspěchy studentů v okresním kole DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

V lednu letošního roku proběhlo   online okresní   kolo dějepisné olympiády.  Téma letošního ročníku znělo Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). 
 Naši školu reprezentoval v kategorii základních škol a nižšího stupně gymnázii Jan Bartoň z kvarty, který obsadil krásné druhé místo a postupuje do krajského kola. V kategorii středních škol se na třetím místě umístil Adam Šperka ze sexty.
Na soutěžící čekaly těžké úkoly, při nichž si ověřili, jak dokáží zacházet s informacemi obsaženými v historických pramenech, pochopit je, zpracovat a vyhodnotit. Vznikl tak prostor pro vyniknutí zejména těm, kteří o minulosti a metodách jejího poznávání rádi přemýšlejí. Dobrá znalost  informací je samozřejmě nezbytným základem pro rozvíjení historického myšlení. Při soutěži se však neověřovaly pouze encyklopedické znalosti. K získání odpovědi vedla i cesta skrze problémové úlohy, které byly do zadání zapojeny a které  využívaly např. faktografii jako prostředek, nikoliv jako cíl aktivity žáků. V soutěži se tak žáci mohli více setkat s různými prameny – obrázkem, fotografií, karikaturou, sbírkovým předmětem z muzea, novinovým článkem, vzpomínkou atd., které je navedly ke správné odpovědi.
GRATULUJEME ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELŮM!
Mgr. Dagmar Langarová