Úspěchy studentů v češtinářských soutěžích

Během prvních měsíců nového roku probíhají školní i okresní kola  recitačních soutěží i olympiády českého jazyka. O tyto soutěže je ze strany žáků naší školy  tradičně značný zájem. Školního kola olympiády se zúčastnilo na našem gymnáziu 24 žáků. Z nich nejlepší postoupili do okresního kola a vedli si zde velmi úspěšně.  

V první kategorii okresního kola  olympiády českého jazyka obsadila žákyně kvarty Barbora Oháňková druhé místo a student Jiří Stožický z oktávy  třetí místo ve vyšší katergorii.
Soutěž v uměleckém přednesu je opět rozdělena podle věku. Dětská scéna se těší oblibě u mladších žáků -  i v letošním školním kole se objevila řada nadějných recitátorů, a to i nových talentů z  primy. Ze školního kola Dětské scény postoupili do okresního kola Martin Rada (tercie), Lenka Odvářková (sekunda), Magdalena Klímová (tercie) a Jakub Slaný (prima). Poslední dva jmenované porota ocenila – Jakub Slaný se umístil ve své kategorii na třetím místě  (získal i cenu diváků) a Magdalena Klímová ve vyšší kategorii na místě druhém a postupuje do krajského kola.
Do okresního kola Wolkerova Prostějova postoupili ze školního kola recitátoři z 2.A, kvinty a septimy,
a to Patrik Hanák, Matylda Střelcová a Štěpán Otřísal.  Všichni recitátory je nutno ocenit za originální výběr textu i za působivý výkon, který před porotou na okresním kole v Kloboukách předvedli. I zde naši studenti získali cenné trofeje – Matylda Střelcová a Štěpán Otřísal  za svou kategorii obsadili třetí místo.