Úspěchy studentů Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče v soutěži Finanční gramotnost a v chemické olympiádě

Letos se žáci Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče zapojili do soutěže Finanční gramotnost (SFG). Probíhající 9. ročník je zařazen do kategorie B soutěží vyhlašovaných MŠMT. Organizátorem je spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování České republiky (EFPA ČR).

V okresním kole školu reprezentovaly dva týmy. Družstvo kvinty ve složení N. Kuchařová, V. Krůzová a L. Oulehla zvítězilo ve III. kategorii a postoupilo do krajského, kde žáci získali 6. místo.

Úspěšný byl i tým II. kategorie ve složení P. Soudek ( kvarta), J. Bartoň ( tercie) a L. Burešová ( sekunda). Tito žáci se umístili v okresním kole na 2. místě.

Zároveň probíhala i chemická olympiáda. Úlohy v letošním ročníku byly velmi náročné ( včetně analytické chemie a obtížných výpočtů). Školní kolo se skládalo z teoretické části, praktické a z testu. V okresním kole bylo pouze 5 úspěšných řešitelů. B. Oháňková z kvarty byla jednou z nich a v kategorii D obsadila 4. místo.

RNDr. J. Čeperová