Uskutečnila se první dvě setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

V týdnu 7. – 13.10 se uskutečnila na naší škole návštěva 27 žáků a učitelů z LEGTA La Germiniéra ve francouzském Rouillonu v rámci projektu Erasmus +KA2 „ Let´s take a CLIL togedher“. V úterý byli naši hosté uvítáni ve škole a poté navštívili místní firmu Agrotec, kde se seznámili se zemědělskou technikou, kterou Agrotec prodává a servisuje. Na všechny udělal velký dojem především místní polygon, kde mohli za dozoru zdejších zkušených zaměstnanců vyzkoušet jízdy v nabízených traktorech. V odpoledních hodinách byli hosté přijati paní starostkou na radnici a v neformálním hovoru byli seznámeni s městem a zdejším okolím. Poté ještě navštívili místní městské muzeum a celý den byl zakončen slavností večeří na uvítání ve sklepě u Vrbů. Ve středu jsme pro naše hosty nachystali poutavou prohlídku Střední vinařské školy ve Valticích, kde se seznámili i s provozem zdejšího školního statku. Pobyt jsme doplnili o prohlídku zámeckého parku v Lednici a tamního zámeckého skleníku a na závěr zastavení v Mikulově, jehož atmosféra hosty okouzlila. Ve čtvrtek měli naši hosté společně se studenty 3.A prohlídku Mendelova muzea v Brně a nejdůležitějších brněnských památek. Páteční program probíhal ve škole, dopoledne prezentací projektů a SOČ v rámci Studentské konference ke 100.výročí založení naší školy, své práce SOČ, které byli velmi dobře hodnoceny v celostátním kole prezentovali i studenti Gymnázia Židlochovice. Odpolední program pokračoval v laboratoři chemie, kde naši studenti zapojili francouzské studenty do realizace jednoduchých pokusů s tématem přírodní barviva. Páteční večer. byl v režii všech studentů zapojených do projektu, kteří se sešli v moderní kuchyni v prostorách Pavučiny, aby společně připravili večeři. Z české kuchyně naši studenti vybrali přípravu bramborového guláše a jablečného závinu a francouzští studenti připravili quiche a creépes. Vše se podařilo a všem velmi chutnalo a došlo k výměně receptů. Výborná nálada pokračovala na diskotéce v tanečním sále Pavučiny.

V sobotu dopoledne jsme se všichni sešli ve škole při oslavách 100.výročí založení naší školy, nejprve při derniéře výstavy obrazů malíře Antonína Vojtka, kulturní program pokračoval při cimbálové muzice Lusk ve společenské místnosti. Martin Matocha se stal učitelem tance, zapojil všechny zájemce do výuky verbuňku a vrtěné. Velmi hodnotíme jeho jazykové kompetence při vysvětlování kroků. V 17 hodin se francouzští přátelé zúčastnili slavnostního koncertu k výročí školy v kostele sv.Václava a Anežky České.

V neděli 13.10.brzy ráno jsme se všichni sešli s francouzskými přáteli u brány Pavučiny (18 studentů a 2 pedagogové z naší školy), bohužel v sobotu onemocněly 2 studentky střevní chřipkou, kolegyně I.Kubišová z důvodu obsazeného autobusu řešila dopravu do Le Mans letecky.. V Praze jsme strávili krásný slunečný den prohlídkou nejznámějších památek. Večer jsme se vydali na noční přejezd přes Německo do Le Mans.

V pondělí dopoledne po příjezdu do francouzské školy jsme byli srdečně přivítáni zástupcem školy, který nás provedl školou, která má moderní přístavbu. Po obědě ve školní jídelně jsme se vydali na prohlídku historické části Le Mans, kterou odprůvodcovali studenti prvního ročníku, na radnici v Le Mans nás přijala místostarostka. Přivítání bylo milé, dostali jsme knihy o historii města, jiné drobnosti a občerstvení..

V úterý nás dopoledne čekal program ve středisku Itemm, kde se studenti různých věkových kategorií zabývají výrobou a zdokonalováním hudebních nástrojů. Navštívili jsme např. dílnu, kde studenti vkládali perleťové ornamenty do kytar nebo místnost, kde testují kytary jen na základě počítačového programu (není tedy nutné kytaru vyrábět, aby se zjistilo, jaké budou její vlastnosti). Po obědě ve školní jídelně jsme se vydali na prohlídku závodního okruhu, kde se jezdí věhlasný závod 24 hodin Le Mans. Naším průvodcem byl sám bývalý ředitel okruhu, který nám o všem, co nás zajímalo, zasvěceně pověděl. Na vlastní oči jsme viděli i testování Porsche na okruhu nebo jsem se postavili na stupně vítězů. Z okruhu jsme se ještě podívali do prodejny Porsche a odtud jsme už zamířili na večeři do jídelny, kde jsem se setkali s ředitelem a zástupcem ředitele, kterým jsme předali dárky z Hustopečí (kalendář A.Vojtka a Mandlovku).

Ve středu jsem se vydali na dlouhou cestu autobusem. Naším cílem byl Mont-Saint-Michel, který je od Le Mans vzdálen asi 200 km. Počasí nám tentokrát moc nepřálo,nicméně déšť dodal místu zase jinou atmosféru a turistů také nebylo velké množství. Celý klášter jsme si mohli samostatně projít s audio průvodcem (v angličtině, jak jinak). Odtud jsme zamířili do akvária v Sait Malo. Myslím, že pro všechny to byl velký zážitek, zvláště pak simulace ponoru v ponorce na konci programu.

Ve čtvrtek jsme opět jeli autobusem, tentokrát do jednoho vinařství. Čekala nás , prohlídka vinic a jednoho ze sklepů ve skále. Odtud jsme zamířili do vesnice Villandry, kde jsme měli piknik ( připravený školní kuchyní) v prostředí parku, který je k tomu určen.. Po obědě jsem se prošli kolem zámku a navštívili místní starý kostel. Odtud jsme pak odjeli na hrad Saumur, kde jsme měli tentokrát i prohlídku nádvoří s průvodkyní. Zbylé expozice jsme si mohli projít sami.

V pátek se naši studenti se spolu se studenty francouzské školy zúčastnili dvouhodinovky filosofie, ve které diskutovali o tom, co jim společně strávený čas dal a co se vzájemně naučili o kulturách svých regionů.. Dále se studenti rozdělili na dvě skupiny – jedna šla na hodinu angličtiny a do stájí s jalovicemi, ta druhá pak na pokus v chemické laboratoři ( stanovení obsahu oxidu siřičitého ve víně jodometrií )a prohlídku ostatních laboratorních učeben (biologie, fyzika). Obě skupiny se po skončení svého programu vyměnily. Po obědě nás potom čekalo loučení (pro někoho více, pro jiného zase méně smutné) se studenty i učiteli, kteří zrovna neměli vyučování. Když jsme opustili areál školy, měli jsme volné odpoledne v historickém centru Le Mans. Večeře se uskutečnila v pizzerii u našeho hotelu. .

V sobotu brzy ráno jsme odjeli do Paříže. Hned od rána čekal studenty nabitý program. Začali jsem v Tuilerijských zahradách, kterými jsme prošli k Louvru , přes  Invalidovnu k Eiffelově věži. Při hodinovou plavbě po Seině. Jsme z paluby lodi jsme viděli spoustu zajímavých památek, včetně vyhořelé katedrály Notre-Dame. Po ukončení plavby jsme metrem pokračovali do čtvrti Pigalle, kde se nachází světoznámý kabaret Moulin Rouge. Po krátké pauze na oběd jsme se vydali k Bazilice Sacré-Cœur, od které je nádherný výhled na celou Paříž..Metrem jsme se dostali k Vítěznému oblouku, někteří měli ještě síly k výstupu na tento symbol Paříže a měli krásný výhled nejen na bulvár Champs – Élysées. Ve 20 hodin jsme se vydali na noční přejezd Německem do České republiky. Příjezd do Hustopečí v neděli 20.10. v poledne.

Akce proběhla v souladu s ŠVP a rozvinula především průřezová témata 3, 4, 5 a zaměření směřovalo k výchově a myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchově a environmentální výchově. Došlo k osvojení a uvědomění si nezbytnosti znalosti cizích jazyků, historických souvislostí, ochrany přírody a životního prostředí v souvislosti s globálními problémy světa; poznávání různých praktických opatření pro ochranu přírody a životního prostředí; používání získaných poznatků a dovedností v praxi; získání osobního vztahu k přírodě; získání schopnosti orientace v základních ekologických problémech současnosti, ochraně přírody a životního prostředí, chápání historických, politických i geografických podmínek pro život v různých lokalitách. V neposlední řadě došlo k posílení vazeb v kolektivu (společné vaření, nácvik hudebního vystoupení a ).

 

Zpráva o průběhu akce byla zveřejněna na webu školy 30.10. 2019


 

Petr Dvorník, Jarmila Čeperová. Iva Kubišová