Tým kvarty získal 2. místo v krajském kole Soutěže Finanční gramotnost

V pátek 21.4. 2023 obhajoval tým kvarty ( M.Brehler, J.Slaný, E.Ebachová, J.Fojtík, M.Blinka) svoji prezentaci zadaného úkolu a odpovídal na otázky komise složené se zástupců MF ČR, MŠMT , z Institutu pro další vzdělávání Metodica a EFPA ČR. Obhajoba probíhala online a žáci byli pochváleni komisí za výbornou týmovou spolupráci a odpovědi z oboru finanční gramotnosti. Po sečtení bodů za prezentaci, obhajobu a odpovědi na otázky chyběly týmu pouze 4 body k vítězství a postupu do celostátního kola FG. 

Prezentující tým, žáci kvarty a ostatní respondenti dotazníkového šetření k rodinnému rozpočtu zaslouží velké poděkování za aktivní přístup ke zpracování náročného úkolu krajského kola. Věřím, že nabyté znalosti z finanční gramotnosti využijí žáci v dalších soutěžích i praktickém životě.

RNDr. Jarmila Čeperová