Trkmanka 2018 adaptační pobyt třídy 1.C

Trkmanka 2018 -  adaptační kurs třídy 1.C


Adaptační pobyt třídy 1.C  se uskutečnil 24. – 25. 9. 2018 ve velkopavlovickém Ekocentru Trkmanka a byl zajištěn ve spolupráci s agenturou Kulička. Lektorské vedení lze hodnotit jako velmi profesionální .

 

Program zahrnoval různé aktivity, které by měly napomoci k utváření zdravých vztahů v kolektivu a k poznání dětí navzájem. Důraz byl kladen na vzájemné ohleduplné chování. Zastřešující motto znělo: pokud druhého lépe poznám, toleruji ho.  Důležitá byla také snaha o nastavení pravidel chování ve třídě.
 

Aktivity probíhaly jak ve vnitřním, tak venkovním prostoru.  Hry byly dynamické a vždy byly doprovázeny  hodnocením.  Některé hry (př.moai)  navodily  silný emoční zážitek  účastníků.

Program přispěl  ke  vzájemnému  poznání a  žáci výrazně vnímali posun ve vztazích  a nastolení příjemného prostředí ve třídě. Svoje zážitky vyjádřili i v písemné práci – uvedli např.: Zjistil jsem, že lidi ze třídy, i ti kteří mi přišli zvláštní, jsou fajn. – Dozvěděl jsem se, že s některými spolužáky mám stejné zájmy a překvapilo mě, že jsme se rychle seznámili. – Hry byly užitečné, protože jsme se seznámili a dozvěděli se o sobě spoustu věcí. – A pak přišel největší zážitek, když jsme posouvali moai. To bylo velké. Nejdřív jsem se bál, ale pak jsem do toho šel také. –– Na kursu jsme se naučili hlavně spolupráci mezi sebou. Hráli jsme hodně her, nejvíc se mi líbila „Na lyžaře,“ hrála se na louce a byla velmi těžká. Potom  Cukr káva… , která se hrála v noci a byla o spolupráci. Druhý den se mi líbilo, jak jsme společně rozpohybovali moai. --- Měl jsem z toho, takový dobrý pocit, že musíme spolupracovat. – Překvapilo mě, že holky s klukama se chytli za ruce úplně bez problémů. V mé minulé třídě to totiž problém byl. -- Tento adaptační kurs byl prostě nejlepší. Klidně bych si ho i zopakoval. Kvůli klukům z pokoje a kvůli Kuličce to byl můj nejlepší zážitek v školním roce 2018/19. ----Zjistila jsem, že se skamarádíme a budeme pracovat jako nejlepší třída, protože jsou v ní super lidi, se kterými se mi chce bavit celý život.

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet