TRADICE VÝMĚNNÝCH POBYTŮ SE ŠVÝCARSKÝMI STUDENTY POKRAČUJE

Výměnný pobyt 2023 – Hustopeče – Neuchâtel
První květnový týden proběhla 1. fáze výměnného pobytu Gymnázia T.G.Masaryka v Hustopečích s lyceem ve švýcarském Neuchâtelu. Čeští žáci přivítali žáky z frankofonní části Švýcarska. V červnu pak proběhne 2. část výměny ve Švýcarsku. Partnerství mezi oběma školami trvá od roku 2010, lze již tedy hovořit o tradici, na kterou je naše gymnázium pyšné.
Letošní výměny se účastní 21 žáků z různých ročníků, kteří studují francouzštinu nebo němčinu. Švýcarští žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách svých korespondentů. Během pobytu švýcarských žáků v Hustopečích jsme navštívili zajímavá místa Jihomoravského a Olomouckého kraje, např. Moravský kras, zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova, Mikulov či muzeum železné opony ve Valticích.
Výměnný pobyt však významně přesahuje rámec poznávacího zájezdu. Dává našim studentům jedinečnou možnost poznat zvyklosti a kulturu země, běžný život, okusit tradiční jídla a především komunikovat s rodilými mluvčími.
Mgr. Darina Honsová