Tercie a kvarta se zapojila do soutěže YPEF- Mladí lidé v evropských lesích

V pátek před jarními prázdninami se dvě tříčlenná družstva z tercie a kvarty vydala do Rájce-Jestřebí na místní kolo soutěže YPEF - Mladí lidé v evropských lesích. Soutěž měla tři části. Nejprve úvodní písemný test z lesnické teorie, který naše družstva zvládla s vynikajícím výsledkem. Následovaly dva praktické úkoly na výpočet kubatury stromu a počtu sazenic stromků na dané ploše. I s tímto úkolem se naše družstva zdárně poprala. Nejnáročnější byla “poznávačka”, protože nešlo jen o klasické poznávání lesní flory a fauny, ale také různých lesnických pomůcek a přístrojů nebo jen jejich částí. Konečné 2. a 3. místo tak i pro nás bylo výhrou, za kterou jsme dostali diplomy, odměny a pro školu připravené desky na výrobu ptačí budky.  

Mgr. Pavla Němečková