TECHNOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2023 - ŠKOLNÍ KOLO

Dne 24. 3. 2023 se vybraní studenti z tříd 4. C, 6. C a 2. A zúčastnili celostátně pořádané soutěže Technologická olympiáda 2023. Účastníci vytvořili týmy po 2-3 lidech. Zadání úkolů bylo k dispozici na počítačích po dobu tří hodin. Testové úkoly byly zaměřeny na různé oblasti vědy a techniky: elektromobilita, kyberbezpečnost, informační technologie, statistika apod.

K plnění úkolů  využívali jakéhokoliv dostupné informační zdroje (u všech to byl internet). Po odevzdání testu žáci okamžitě viděli svůj bodový zisk. Z naší školy dosáhl nejlepšího výsledku  tým  6. C s názvem Kužel, a to Jakub Pudelka, Jan Stehlík a Jeroným Kamenský.
Vítězům gratulujeme!

Ing. Hana Vaculíková, vyučující fyziky