Beseda s Václavem Moravcem

Online média, role veřejnoprávních médií, politická korektnost, umělá inteligence – to jsou hlavní témata, o nichž ve čtvrtek 27. dubna 2023 diskutoval v Hustopečích na Gymnáziu T.G.Masaryka se studenty vyšších ročníků Václav Moravec, uznávaný žurnalista, moderátor ČT a pedagog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


Studenti měli možnost se poprvé s panem Moravcem setkat v lednu, kdy se zapojili do natáčení jednoho z dílů Fokusu Václava Moravce, který byl věnován válkám a jejich podobám. Nyní s ním v průběhu téměř celého dopoledne diskutovali na půdě svého gymnázia. První část setkání byla věnována online médiím a jak pracovat s různými typy informací v tomto prostoru, jak se bránit relativizování a  manipulaci. Také se hovořilo o možné regulaci informačních sítí. Další část byla zaměřena na roli veřejnoprávních médií ve společnosti, jejich směřování a také na politickou korektnost. Posledním  tématem byla umělá inteligence a její možností dalšího vývoje a fungování ve všech rovinách společnosti. Průběžně pan Moravec také upozornil na humanitu a lidské a společenské hodnoty, na které je třeba stále myslet.

Setkání hustopečských studentů s panem Václavem Moravcem bylo pro všechny velmi obohacující, inspirativní a poučné.

Mgr. Dagmar Langarová, vyučující dějepisu na Gymnáziu T.G.Masaryka Hustopeče