Stážistky Evropské dobrovolné služby hostovaly na Gymnáziu a ZŠ Komenského v Hustopečích

Evropská dobrovolná služba je vzdělávací program pro mladé lidi ve věku 18 -30 let, v rámci které mohou vyjet do jakékoliv země v Evropě a přilehlých oblastech na 2 až 12 měsíců a pracovat jako dobrovolníci ve vybrané organizaci. Většinou jde o střediska volného času, školky, školy, neziskové organizace, ekologicky zaměřené organizace. Vzhledem k tomu, že jde o dobrovolnickou práci, dobrovolníci nemají za tuto činnost plat, ale jejich pobyt a s ním spojené náklady jsou hrazené z grantu poskytovaného Evropskou unií, podobně jako v programu Erasmus+.

Děvčata v Hustopečích strávila týden od 25. - 30.3.2019. Portugalka Daniela Pimentel byla ubytovaná u studentky 1. ročníku Simony Šváčkové ve Starovicích. Je jí 29 let, je vystudovaná archeoložka, ale v Portugalsku je dlouhodobě členkou organizace, která pracuje s dětmi, s komunitou. V Brně působí v cirkuse Legrando, který spadá právě pod Lužánky. Jinak je nadšenou a velice schopnou tanečnicí, zvládala výborně angolskou Kizombu, ale dokázala zatancovat cokoliv. V TS Danceversity a Move Around měla hodiny Afro housu. Všichni tanečníci byli moc spokojeni. Na Gymnáziu přednášela o EDS, o svém životě, studiu, o své rodině i zemi. Obohatila tady hodiny angličtiny, dějepisu i tělesné výchovy. Na ZŠ Komenského se potom představila v hodinách angličtiny a výtvarné výchovy.

Druhá dobrovolnice - Francouzka Camille Gouvine, 26 let, našla zázemí v rodinách Alžběty Mackové a Jany Dufkové z 2.A v Hustopečích. Studuje kulturu a historii, je sportovně založená - dělá taekwondo a trochu box. Hrála basketball, žongluje, ráda běhá a chodí do přírody. Baví jí výtvarné a rukodělné aktivity, fotografování a práce s videem. U nás na Gymnáziu hostovala hlavně v hodinách francouzštiny u p. učitelky Honsové, potom v hodinách dějepisu a angličtiny. Stejně jako Daniela představila sama sebe, svou práci, studium, zemi i EDS v hodinách na ZŠ Komenského Hustopeče.

Odpoledne připravovali pro děvčata program tanečníci a tanečnice z TS Danceversity a jejich rodiče. Děkujeme zejména p. Věře Hudečkové, která vzala děvčata na výlet do Lednice, Valtic a na Mikulovsko. S námi projely holky Břeclav a prohlédly si Mušovská jezera a Pálavu. Poslední dopolední sobotní výlet strávili všichni vycházkou do mandloňových sadů a na rozhlednu. Všichni moc ocenili i zájem Městského úřadu Hustopeče o naši akci a velice děkujeme p. místostarostovi B. Švástovi, který děvčata přivítal na Radnici a vzal je dokonce do věže, odkud byl krásný pohled na celé Dukelské náměstí i Hustopeče.

Děvčata byla skvělá, děkujeme SVČ Lužánky a hlavně slečně Míši Růženecké za zprostředkování této spolupráce a všem zúčastněným, kteří se na pobytu, výletech i výuce s dobrovolnicemi jakkoli podíleli. Stážistky EDS naši práci ocenily, v Hustopečích se jim dle jejich slov moc líbilo a i rodiny, ve kterých byly holky ubytované, byly úžasné a velikou měrou přispěly k úspěchu celé akce.

Věra Komoňová, Mgr., manažerka a organizátorka projektu v Hustopečích