Soutěž "Skrytá paměť Moravy"

Porota literární soutěže 14. ročníku soutěže Skrytá paměť Moravy ocenila texty dvou studentů našeho gymnázia

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích, přičemž v každé je vždy oceněno pět mladých autorů. Tak tomu bylo i v tomto ročníku. V první kategorii (11-15 let) se na třetím místě umístila Jitka Stritzlová (tercie) s povídkou Marco. Porota ocenila křehký příběh o dospívání a zároveň hledání toho důležitého, co má v životě smysl. V kategorii  16 – 19 let získal čestné uznání Jan Kadrnka z třídy 1.A.

Literární soutěž „Skrytá paměť Moravy“ je každoročně vyhlašována Jihomoravským krajem, její letošní téma znělo: „Sítě.“ Soutěže se účastnili   výjimkou dvou krajů studenti z celé republiky a porota konstatovala vysokou úroveň textů a jejich tematickou pestrost. O to více je nutno ocenit skutečnost, že z více než dvou set povídek zaslaných do soutěže byly vybrány práce dvou  studentů Gymnázia T. G. Masaryka.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění se vzhledem k současné situaci uskuteční  24. září 2020 v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.