Skvělá reprezentace školy v okresním kole Zeměpisné olympiády 2023

Dne 12.1 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády všech kategorií a jejich vítězové reprezentovali naši školu 22. února v okresním kole v Břeclavi, a to velmi úspěšně. Největšího úspěchu dosáhl v kategorii A žák primy Tomáš Antczak, který svou kategorii s velkým přehledem ovládl. Žákyně sekundy Sofie Kratochvílová ve své kategorii B obsadila 5. pozici s minimálním odstupem od stupňů vítězů. V kategorii C se na stupních vítězů se třetí pozicí umístil žák kvarty Josef Fojtík a žák sexty Jan Bartoň, který ve své kategorii D pro středoškoláky vybojoval druhé místo. Tomáš a Honza postupují do krajského kola v Brně. Zde na půdě Pegagogické fakulty Masarykovy univerzity 29. března porovnají své schopnosti s konkurenty z celého Jihomoravského kraje. Všichni naši zástupci si za předvedené výkony zasluhují velký respekt a postupujícím přejeme opět hodně zdaru.
Petr Dvorník