Školní kolo dějepisné olympiády

Začátkem měsíce prosince se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády.

 

   Letošním tématem řešených úkolů bylo putování v průběhu lidských dějiny.  Jelikož je soutěž každoročně určena pouze pro žáky tercie a kvarty, zapojilo se pouze 9 žáků. První místo získal Ondřej Betáš  se 45 body a o druhé a třetí místo se se stejným počtem 44 bodů podělili  Václav Kvapil a Mikuláš Peterka – všichni ze třídy tercie.

 

D. Langarová