Školní kolo chemické olympiády kat. D

Dne 15. 2. 2023 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D, kterého se zúčastnili studenti z kvarty.  Jejím  tématem  byly  dusíkaté látky a  soutěžilo se v domácích úkolech,  ve psaní teoretického testu a v praktických laboratorních úlohách. Vyhrála  Patricie Čuprová a druhá byla Ema Ebachová. Gratulujeme děvčatům  a  Patricii přejeme mnoho úspěchu  v okresním kole.

Ing. Hana Vaculíková - vyučující chemie