Školní kolo biologické olympiády

Dne 1. 3. 2023 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie B. Soutěžili v ní  mezi sebou žáci z kvinty a ze sexty. Školní kolo zahrnovalo test na téma Živočichové a extrémní teploty, praktická část byla na téma Zvířátka a voda. Na  závěr probíhalo  poznávání rostlin, živočichů a hub. Výsledky: 1.místo - Matěj Šrubař - kvinta, 2. místo - Jitka Stritzlová - sexta a 3.místo - Jan Bartoň - sexta.
Všem  gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole 31.3.2023 v Brně!

Mgr. Silvie Červenková - vyučující biologie