Seznamujeme se s moderním uměním

Studenti třídy septima Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče navštívili 5.12. Pražákův palác v Brně, který se zaměřuje na prezentaci děl moderního umění.

Studenti absolvovali program, který byl zaměřen na avantgardní směry ve výtvarném umění. Prostřednictvím komentované prohlídky lektora Moravské galerie si rozšířili znalosti týkající se expresionismu, kubismu, surrealismu či abstraktivismu. Znaky těchto jednotlivých směrů mohli hledat na obrazech slavných českých malířů -  E. Filly, 
J. Kubišty, A. Procházky J. Čapka, J. Zrzavého nebo surrealistické malířky Toyen. 

Nakonec se studenti mohli vžít do role umělců – dostali za úkol vytvořit portrét svého spolužáka ve stylu některého z avantgardních směrů, přičemž si mohli zvolit libovolnou techniku. 

Téma edukativního programu bylo vhodným doplněním aktuálně probíraného literárního učiva a rozšířilo obecné povědomí o významných českých umělcích.