Sekundáni zkoušeli, jak vytvořit umělecký text

Ve středu 14.2.  si žáci sekundy vyzkoušeli několik technik tvůrčího psaní pod vedením paní Andrey Procházková z Památníku písemnictví na Moravě. 

Akce má motivovat žáky k vytvoření autorského textu, jenž by mohl obstát v literární soutěži Skrytá paměť Moravy. XVII. ročník této soutěže má uzávěrku již 31.3.Více informací viz zde:

https://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/cz/skryta-pamet-moravy/152-obsah-cz/skryta-pamet-moravy/467-xv-rocnik-2021-2023.