Rozvoj finanční gramotnosti, astronomických znalostí a chemických vědomostí

Rozvoj finanční gramotnosti, astronomických znalostí a chemických vědomostí 

V průběhu ledna až března probíhaly na škole soutěže zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, astronomických znalostí a chemických vědomostí.

10. ročník FINANČNÍ  GRAMOTNOSTI - okresní kolo  
Tým ve složení J.  Kamenský, J. Jurišicová a Z. Rubášová je vítězem okresního kola II. kategorie a zajistil si postup do krajského kola. Tým ve složení K. Folková, L. Zemene a L. Witpeerd skončil v okresním kole III. kategorie na druhém místě.
Krajská kola se uskuteční formou setkání  v prostředí Microsoft TEAMS koncem března a budou zahrnuty do celosvětové akce Global Money Week. Setkání bude obsahovat znalostní test  a kreativní úkol na téma: “Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole”? Ten musí tým zpracovat a zaslat  odborné komisi  do 18.3.2021.
19. ročník ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY - krajské kolo
Žáci Josef Fojtík (2.C), Matěj Šrubař (3.C) a Petr Soudek ( 5.C) řeší online úkoly krajského kola ve svých kategoriích. Ty  se skládají z části A ( 30 testových otázek) a části B ( vlastní řešení zadaných úloh). Termín odevzdání je 20.3.
57. ročník CHEMICKÉ OLYMPIÁDY - školní kolo
Žáci kvarty Jan Bartoň, Julie Juřišicová a Jitka Stritzlová a Matěj Šrubař (tercie) řeší úkoly školního kola CHO, které zahrnují teoretické i praktické úkoly. Test školního kola budou řešit online 19.3. v prostředí MOODLE po přihlášení na webové stránky CHO, jejíž organizátorem je VŠCHT Praha. Chemická olympiáda patří mezi nejtěžší soutěže a letošní online verze je ještě složitější. Zapojeným žákům patří velký dík za jejich aktivitu nad rámec školních povinností. 

Cílem mimoškolních aktivit a předmětových olympiád je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.  Všem žákům děkujeme za aktivní zapojení a přejeme hodně úspěchů!

RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka práce s talentovanou mládeží