Projekt eTwinning

 

 

Co je to eTwinning?

eTwinning je aktivita zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol v Evropě. Tato aktivita je financovaná Evropskou komisí v rámci evropského programu eLearning a nabízí nástroje pro vyhledávání škol v Evropě, které jsou k dispozici na evropském portálu www.etwinning.net. Evropský portál slouží jako platforma pro vznik společných projektů žáků i učitelů na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Cílem aktivity eTwinning je podpořit spolupráci mezi evropskými školami a připravit žáky na život, studium a práci v Evropě. eTwinning si dále klade za cíl zvýšit kvalitu výuky a uplatnění principů vyučování ve výuce. Toto virtuální prostředí umožňuje výměnu zkušeností mezi partnerskými školami a učitelé a žáci, kteří se do eTwinningu zapojí, tak mohou rozvíjet své jazykové kompetence a informační gramotnost. V neposlední řadě je cílem všech 28 zapojených zemí integrovat mezinárodní internetové projekty do života školy, resp. školního vzdělávacího programu.

Partnerské školy

Gimnazjum im Powstancov Slaskich v Miezdnej (PL)
Festivals and traditions in our countries (2.A, 3.A, SEX)
Scuola Secondaria di primo grado "Arnolfo di Cambio" (IT)
Naturalist notebook (TER, KVA, KVI)
Collége Dorval (FR) 
European student (1.A, 2.A, KVI, SEX)
Tikkakosken koulu (F) 
Podzim v Evropě (1.A, KVI, KVA, 2.A)
Escola Secundária da Povod de Lanhoso (PORT) 
Biotechnologie (3.A, SEX, 4.A)

Náš blog

festivaly a tradice v ČR

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet