Projektový den „PO STOPÁCH NAPOLEONA“

V pátek 8.2.2019 proběhl na Gymnáziu T.G.Masaryka v Hustopečích projektový den „Po stopách Napoleona“. Akce se zúčastnilo 26 žáků tercie. Cílem bylo nejen dozvědět se mnoho zajímavých informací o pobytu císaře Napoleona na Moravě, ale zejména zakusit atmosféru bitvy u Slavkova a odhalit genius loci navštívených míst.

Naše cesta začala na kopci Žuráni, kde jsme si mohli Napoleonovýma očima zmapovat terén a na vlastní kůži pocítit mrazivé ráno před bitvou. Na žulové desce jsme důkladně prostudovali císařovu vítěznou strategii.

Poté naše kroky zamířily na návrší Santon, kde se odehrály ty nejkrvavější boje. Cestou do obce Tvarožné jsme udělali krátkou zastávku u pomníku generála Valhuberta, který v bitvě padl, v obci samotné jsme si pak prohlédli kopii francouzského osmiliberního kanonu.

Dalším cílem naší výpravy byla Stará pozořická Pošta, kde si zřídili hlavní stan Francouzi a pak také Rusové. Na tomto místě proběhla klíčová porada Napoleona s francouzskými maršály. Zde také Napoleona navštívil rakouský vyjednavač kníže Liechtenstein, aby dohodl příměří a schůzku s rakouským císařem Františkem. Kromě toho jsme si připomněli, že v bitvě neumírali jen vojáci, ale také jejich věrní společníci – koně. Tyto oběti připomíná nedávno zbudovaný pomník koním.

Za místem, kde bylo podepsáno příměří, jsme cestovali na slavkovský zámek. Postáli jsme pod balkónem, kde císař Napoleon pronesl slavnou řeč ke svým vojákům a tuto řeč jsme si na místě společně odcitovali.

Tečkou za naší exkurzí byla Mohyla míru na Prateckém kopci, kde jsme nejprve navštívili muzeum s multimediální expozicí Bitvy tří císařů. Poté jsme si prohlédli samotnou kapli, pietní místo vystavěné na počest obětí bitvy u Slavkova. Vyzkoušeli jsme si také akustickou zvláštnost kaple a posílali si vzájemně vzkazy z rohu do rohu.

Během celého výletu žáci naslouchali poutavému povídání zkušené průvodkyně a vypracovávali pracovní listy s otázkami, které se váží k jednotlivým navštíveným místům. Výstupem celého projektového dne budou zpracovaná historická fakta doplněná o zakreslení do mapy. Kromě fotografií dokumentujících naše kroky bude projekt obsahovat několik ilustrací klíčových míst. A konečně – protože žáci začali tento rok se studiem francouzštiny, němčiny a ruštiny, jazyků tří císařů, čeká je ještě zpracování mini slovníku důležitých pojmů.

Mgr. Darina Honsová

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet