Projekt podpory technických a přírodovědných předmětů a práce s talentovanou mládeží ve šk.roce 2015/ 2016

1. 12. 2015

MŠMT považuje podporu a rozvíjení nadání, a to zejména v přírodních a technických oborech, za jednu ze svých hlavních priorit. Cílem projektu ( seznam soutěží, aktivit a bodování je v příloze), je motivace žáků a studentů naší školy ke studiu přírodovědných předmětů. 

Přejeme hodně úspěchů v řešení předmětových olympiád a těšíme se na vaše aktivní zapojení do zajímavých soutěží. Hodnocení bude během šk.roku doplňováno a aktivita odměněna!

RNDr. J.Čeperová