Projekt Bezdrátová škola

 

 V průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými 27 středními školami zřizovanými Jihomoravským krajem součástí projektu Evropské unie "Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj", v rámci kterého byla vybavena bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturou. 

Tohle zařízení je klíčovou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách a nabízí řešení problému s nedostatečným počtem počítačových učeben. Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti svou mobilitu a mohou být sdíleny více pedagogy i třídami ve výuce většiny přírodovědných a humanitních předmětů. Pedagogové a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům, internetu a on-line aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu.

Konkrétní realizace projektu na Gymnáziu T.G. Masaryka představuje instalaci a konfiguraci 12 aktivních WiFi antén s centrálním inteligentním řadičem WLC Cisco. Tento systém pokrývá kvalitním signálem všechny učebny a kabinety školy. Zařízení vysílají dvě různé SSID a o bezpečnost se stará nejmodernější zabezpečení WPA2 s autentizací PEAP. Studenti a učitelé se tak mohou kdykoliv připojit mobilním zařízením k internetu a učitelé i k lokální síti.


Realizace projektu proběhla v odbobí od 1.11.2008 do 31.8.2009. Projekt byl financován z fondu Evropské unie a z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Víc informací: http://www.sssbrno.cz

   Partner projektu: