Program Čas proměn – MP education

Dne 12. 2. 2020 se uskutečnily čtyři programy společnosti MP education pro studenty a studentky prvních ročníků.

 

Čas proměn                                 pro studentky třídy prima

Na startu mužnosti                    pro studenty třídy prima

Žena jako symbol života           pro studentky tříd kvinta a 1.A

Cesta k mužnosti                       pro studenty tříd kvinta a 1.A

 

                Ohlasy studentů na všech programy byly velmi pozitivní.