Procházka po Hustopečích v angličtině

V rámci přípravy na maturitní témata byla dne 10.6.2019 se třídou 3.A uspořádána procházka po Hustopečích v angličtině. V rámci procházky byla procvičena slovní zásoba v angličtině pro popis hustopečských památek a zajímavých míst spojených s historií města. Na konci byla tato znalost prověřena krátkým kvízem zaměřeným na slovní zásobu a informace o historii města v angličtině. Podařilo se tedy v rámci mezipředmětových vztahů propojit jazykové, historické i zeměpisné informace.